Blog: online marketingplan en een online marketingstrategie zijn van cruciaal belang een open deur of niet!

  • Donderdag 13 februari 2020

Iedereen wil succesvol zijn, bedrijven moeten zich onderscheiden van hun concurrenten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven die de markt benaderen zonder duidelijke strategie minder succesvol zijn dan ondernemingen die dat wel doen. De strategie moet een duidelijke keuze in zich hebben. Een goede strategie maakt duidelijk welke positie de organisatie in de markt wil bewerkstelligen. Bij het groeperen van de activiteiten van een bedrijf wordt vaak de term Strategic Business Unit (SBU) gebruikt. Een SBU is een bedrijfsonderdeel met een eigen missie en doelstellingen.

Een marketingstrategie vormt onderdeel van een marketingplan. Een marketingplan is een beschrijving van de commerciële inspanningen van een organisatie om bepaalde doelstellingen te behalen. Een marketingplan beschrijft hoe je de doelgroepen gaat benaderen en waarom je het op die manier wil doen. Daarnaast beschrijft je in het hoe je inspeelt op de markt met als doel zoveel mogelijk verkopen. Door deze in kaart te brengen, geef je een duidelijk beeld van jouw kansen om de concurrentie te verslaan. Zorg dat in dit onderdeel van het marketingplan te lezen valt wat het huidige marktaandeel van het bedrijf is, wie met naam en toenaam, jouw concurrenten zijn en wat de voor- en nadelen van jouw bedrijf zijn ten opzichte van de concurrent, en wat jouw Unique Selling Point (USP) is.

We zetten twee onderdelen van een marketingplan in de schijnwerpers omdat deze in onze ogen onmisbaar zijn.

  • SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een korte lijst van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.
  • KPI’s, dat staat voor Kritieke Prestatie Indicatoren. In het Engels wordt de afkorting KPI ook gebruikt, maar daar staat het voor Key Performance Indicators. KPI’s worden ook wel kengetallen genoemd. KPI’s zijn een operationeel instrument om de prestaties van een onderneming te monitoren met als doelstelling deze te verbeteren. Meten is weten !

Je strategie bepaalt hoe je deze doelen zal bereiken. Door vast te leggen wat je wil en hoe je dit zal aanpakken, zal je efficiënter werken en dus ook sneller resultaten boeken. Is je bedrijf nu al een tijd bezig met een internet marketing of je nog de eerste stappen gaat zetten, is het van belang dat zoekmachine-optimalisatie (SEO), zoekmachine-adverteren (SEA) en linkbuilding niet te missen is.

Een succesvolle marketingstrategie is dus van cruciaal belang. Media Presentaties kan je helpen met het creëren van een online marketingstrategie. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 Social Media Marketing Den Bosch | Media Presentaties

Contact opnemen

Social Media Marketing Den Bosch | Media Presentaties
Onderdeel van: Media Presentaties
5216 BM Den Bosch

 0654386019
 info@mediapresentaties.nl